معاونت عمرانی

به اطلاع کلیه همکاران محترم حوزه عمرانی می رساند مطابق با مفاد مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ، رعایت مسائل ایمنی در کارگاه ساختمانی الزامی بوده و کلیه عوامل و کادر اجرایی ملزم به رعایت مسائل ایمنی می باشند.

                                                

 

 

                     

 

 

حضورنماینده دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمان در جلسه مناسب سازی فضای شهری در محل دفتر مدیر کل فنی استانداری

حضورنماینده دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمان در جلسه مناسب سازی فضای شهری در محل دفتر مدیر کل فنی استانداری

انتصاب دکتر اقبال شاکری به سرپرستی مرکز عمرانی ،املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی

انتصاب دکتر اقبال شاکری به سرپرستی مرکز عمرانی ،املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی

خط کشی ترافیکی معابر دانشگاه با همکاری سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان

خط کشی ترافیکی معابر دانشگاه با همکاری سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان

رکورد فعالیتهای حوزه عمرانی در سال ۹۵ شکسته شد.

رکورد فعالیتهای حوزه عمرانی در سال ۹۵ شکسته شد