معاونت عمرانی

انتصاب سرپرست جدید اداره تعمیرات و نگهداری

۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۵ کد : ۱۲۲۳۱ اخبار واحد اخبار تصویری-سایت زیرمجموعه
تعداد بازدید:۷۹۴

درمورخه ۱۵/‏۰۷/‏۹۶‬ طی حکمی توسط دکتررامین طباطبایی معاون محترم عمرانی واحدکرمان، جناب آقای مهدی عاقلی به عنوان سرپرست جدیداداره تعمیرات ونگهداری واحدکرمان منصوب گردید.

درحکم دکتررامین طباطبایی آمده است:

همکارگرامی جناب آقا ی مهدی عاقلی

باسلام

احتراماً"، به موجب این ابلاغ جنابعالی رابه سمت سرپرست اداره تعمیرونگهداری دانشگاه معرفی ومنصوب مینماید.

امیداست باتوکل به خداوند متعال وبا صداقت کاری، امانت داری وقانونمندی درانجام امور محوله موفق باشید.

همچنین دکترطباطبایی درنامه ای جداگانه، اززحمات وتلاشهای جناب آقای مهدی نخعی دردوران سرپرستی اداره تعمیرات ونگهداری تشکروقدردانی کرد.


( ۲ )

نظر شما :