معاونت عمرانی

تشکیل کمیته صیانت از املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

۲۲ مهر ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۲ کد : ۱۲۲۴۶ اخبار واحد اخبار تصویری-سایت زیرمجموعه
تعداد بازدید:۸۴۷

در پی برگزاری نشست صمیمانه رییس استان دکتر منظری توکلی با اعضا هیات علمی وکارکنان واحد کرمان درراستای پیگیری اسناد

اراضی واحد کرمان به دستور رییس استان کمیته ای به نام صیانت ازاملاک ومستغلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان تشکیل گردید.

دبیر کمیته دکترطباطبایی معاون عمرانی و رییس شورای تخصصی عمرانی استان ضمن اشاره به اهمیت تشکیل این کمیته هدف از تشکیل

آن را شناسایی، مستندسازی و پیگیری اخذ اسناد املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان عنوان نمود. همچنین تبدیل به احسن

کردن املاک مازاد از اهداف دیگر این کمیته میباشد.

اعضای این کمیته به شرح ذیل میباشند:

رییس کمیته: دکترحمدالله منظری توکلی

دبیر کمیته: دکتررامین طباطبایی

اعضا: دکتر محمود آقاجانی - دکتر امید طیاری - مهدی تاج الدینی - مجتبی لشکری - علیرضا فخرآبادی.

 


نظر شما :