معاونت عمرانی

اخبار واحد - آرشیو

دکتر بابک آل طه : پیگیری مطالبات معوق و تعیین تکلیف املاک و مستغلات واحدها بایستی در اولویت قرار گیرد

دکتر بابک آل طه : پیگیری مطالبات معوق و تعیین تکلیف املاک و مستغلات واحدها بایستی در اولویت قرار گیرد

دکتر بابک آل طه در جمع شرکت کنندگان در نخستین شورای اداری و مالی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان خواستار سرو سامان دادن به مطالبات معوقه واحدها شده و افزود: شورای اداری و مالی بایستی گزارش مطالبات معوقه واحدها را در اسرع وقت دریافت و همراه با راهکارهی کاهش آن به دانشگاه ارائه نماید.

ادامه مطلب