معاونت عمرانی

اخبار واحد - آرشیو

بازدید معاونت اداری مالی وعمرانی واحد از پروژه های در حال ساخت دانشگاه

بازدید معاونت اداری مالی وعمرانی واحد از پروژه های در حال ساخت دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، منصور عالم زاده معاون اداری مالی و دکتر رامین طباطبایی معاون عمرانی دانشگاههای آزاد اسلامی استان کرمان، روز شنبه چهاردهم آذر 1394 از روند پیشرفت پروژه های عمرانی در حال ساخت دانشگاه بازدید به عمل آوردند.

ادامه مطلب