معاونت عمرانی

اخبار واحد - آرشیو

اجرای طرح ترافیکی ورودی جدید دانشگاه با همکاری شهرداری کرمان

اجرای طرح ترافیکی ورودی جدید دانشگاه با همکاری شهرداری کرمان

با توجه به مصوبه طرح ترافیکی ورودی جدید دانشگاه در شورای ترافیک استان و مساعدت شهردار محترم کرمان جناب آقای مهندس بابایی عملیات اجرائی طرح توسط سازمان عمران شهرداری استان کرمان آغاز گردید.

ادامه مطلب