معاونت عمرانی

صفحات مرتبط

  • - معاون عمرانی

معاون عمرانی

تعداد بازدید:۲۹۸۷

نام: سید رامین
نام خانوادگی: طباطبایی میرحسینی
سمت: معاون عمرانی-رییس شورای تخصصی عمرانی استان کرمان
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: عمران
گرایش تحصیلی: سازه
پست الکترونیکی: tabatabaei@iauk.ac.ir
آدرس دفتر کار: -ساختمان اداری شماره یک-طبقه اول-حوزه معاونت عمرانی
تلفن محل کار: ۳۱۳۲۱۵۴۹-۰۳۴