معاونت عمرانی

معاونین پیشین

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب مدت مسئولیت
1 مهندس رضا یکتا پور    
2 دکتر مهدی مومنی    
3 مهندس رضا جلال کمالی    
4 دکتر رامین طباطبائی    
5 مهندس احمد طالبی زاده    
6 مهندس غلامحسین ثمره افسری    
7 مهندس رامین طباطبائی    
8 آقای بهاری    

 

تعداد بازدید:۴۵۹