معاونت عمرانی

صفحات مرتبط

  • - کارکنان حوزه معاونت عمرانی

کارکنان حوزه معاونت عمرانی

تعداد بازدید:۱۵۳۹
نام: امین
نام خانوادگی: رحیمی پور سیرجانی
سمت: مسئول دفتر معاون عمرانی واحد کرمان
رشته تحصیلی: عمران
مدرک تحصیلی: کاردانی
محل استقرار دفتر: ساختمان اداری شماره یک (طبقه اول)
تلفن داخلی: ۱۵۴۹
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۴۹
آدرس پست الکترونیک: amin13644631amin@gmail.com
سوابق اجرایی و پژوهشی:
۱- ناظر پروژه های دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات کرمان
۲- مسئول دفتر معاون عمرانی واحد کرمان
 
....................................................................................................................................................................................................
نام: سعید
نام خانوادگی: حجار حسن زاده
سمت: مدیر اداره طرحی واجرا
رشته تحصیلی: عمران-عمران
مدرک تحصیلی: کارشناسی
محل استقرار دفتر: ساختمان ناظرین حوزه عمرانی
تلفن داخلی: ۱۲۳۴
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۲۳۴
آدرس پست الکترونیک: hajjar1359@gmail.cam
سوابق اجرایی و پژوهشی:
۱ -کارشناس عمرانی قرارگاه سازندگی ثارالله
۲- ناظر پروژه های عمرانی دانشگاه
۳- دارای پروانه اشتغال نظارت پایه یک و ناظر پروژه های عمرانی سازمان نظام مهندسی ساختمان
۴- رییس اداره طراحی و اجرا
۵- مدیر اداره طراحی، اجرا و نظارت
.....................................................................................................................................................................................................
نام: مجید
نام خانوادگی: طاهری مقدر
سمت: کارشناس عمران-مسؤل رسیدگی و پیمان
رشته تحصیلی: حمل و نقل و ترافیک شهری
مدرک تحصیلی: کارشناسی
محل استقرار دفتر: ساختمان ناظرین حوزه عمرانی
تلفن داخلی: ۱۱۹۹
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۱۹۹
آدرس پست الکترونیک: majidta525@gmail.com
سوابق اجرایی و پژوهشی:
۱- مسؤل رسیدگی و پیمان
۲- دبیر شورای راهبردی دانشگاه
۳- سرناظر پروزه های عمرانی دانشگاه

 

...............................................................................................................................................................................................
نام: مهدی
نام خانوادگی: بنی اسد
سمت: کارشناس تاسیسات برقی
رشته تحصیلی: برق
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: ساختمان ناظرین حوزه عمرانی
تلفن داخلی: ۱۲۰۸
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۲۰۸
آدرس پست الکترونیک: M.baniasad.d.1003@gmail.com
سوابق اجرایی و پژوهشی:
۱- نظارت پروژه های عمرانی دانشگاه
۲- طراحی، نظارت وهمکاری با شرکتهای مهندسین مشاور
.....................................................................................................................................................................................................
نام: محمدرسول
نام خانوادگی: حسینی نژاد
سمت: کارشناس معماری
رشته تحصیلی: معماری
مدرک تحصیلی: کارشناسی
محل استقرار دفتر: ساختمان ناظرین حوزه عمرانی
تلفن داخلی: ۱۲۳۲
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۲۳۲
آدرس پست الکترونیک: Mr.hoseini.1349@gmail.com
سوابق اجرایی و پژوهشی:
نظارت پروزه های عمرانی دانشگاه
....................................................................................................................................................................................................
نام: مجتبی
نام خانوادگی: ذکریایی کرمانی
سمت: کاردان ساختمان
رشته تحصیلی: تاسیسات
مدرک تحصیلی: کاردانی
محل استقرار دفتر: ساختمان ناظرین حوزه عمرانی
تلفن داخلی: ۱۲۰۸
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۲۰۸
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
نظارت پروزه های عمرانی دانشگاه
....................................................................................................................................................................................................
نام: حسن
نام خانوادگی: زارع
سمت: کاردان تاسیسات
رشته تحصیلی: الکترو تکنیک (برق صنعتی)
مدرک تحصیلی: کاردانی
محل استقرار دفتر: ساختمان ناظرین حوزه عمرانی
تلفن داخلی: ۱۲۳۲
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۳۲
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
فعالیت درحوزه عمرانی دانشگاه (نیروی تاسیسات، مسئول تاسیسات، مسئول زیباسازی، ناظر حوزه عمرانی)
....................................................................................................................................................................................................
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: رضایی استخروییه
سمت: کارشناس عمران
رشته تحصیلی: عمران-عمران
مدرک تحصیلی: کارشناسی
محل استقرار دفتر: ساختمان ناظرین حوزه عمرانی
تلفن داخلی: ۱۲۰۷
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۲۰۷
آدرس پست الکترونیک: omidrezaei2008 @gmail.com
سوابق اجرایی و پژوهشی:
۱- همکاری دراداره تعمیرات ونگهداری
۲- نظارت پروژه های عمرانی دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمان
...................................................................................................................................................................................................
نام: مهدی
نام خانوادگی: عاقلی
سمت: سرپرست اداره تعمیرات و نگهداری
رشته تحصیلی: برق صنعتی
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
محل استقرار دفتر: اداره تعمیرات و نگهداری
تلفن داخلی: ۱۲۷۰
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۲۷۰
آدرس پست الکترونیک: mahdiagheli@yahoo.com
سوابق اجرایی و پژوهشی:
۱- مسئول اداره تعمیرات ونگهداری
۲- نظارت بر پروژه های عمرانی دانشگاه
...................................................................................................................................................................................................
نام: حدیث
نام خانوادگی: ایزدپناه
سمت: کارشناس عمران-مسؤل کنترل پروژه
رشته تحصیلی: عمران-عمران
مدرک تحصیلی: کارشناسی
محل استقرار دفتر: ساختمان ناظرین حوزه عمرانی
تلفن داخلی: ۱۲۰۷
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۲۰۷
آدرس پست الکترونیک: hadissizadpanah@yahoo.com
سوابق اجرایی و پژوهشی:
۱- محاسب ومتروردرشرکت مهندسین مشاورشهررازپارت
۲- مسئول کنترل پروژه وسامانه مرکزی دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمان
....................................................................................................................................................................................................
نام: علی
نام خانوادگی: کریم زاده کارنما
سمت: کارشناس تاسیسات مکانیکی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک ماشین آلات
مدرک تحصیلی: کارشناسی
محل استقرار دفتر: ساختمان اداری شماره یک (طبقه اول)
تلفن داخلی: ۱۵۴۹
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۴۹
آدرس پست الکترونیک: alikary12345678@gmail.com
سوابق اجرایی و پژوهشی: ناظر پروژه های عمرانی دانشگاه
......................................................................................................................................................................................................